Saturday, 22 June 2013

Haram Merokok : Apakah Pandangan Ulama?

Para ulama berbeza pandangan dalam menentukan hukum berdasarkan berbezanya tanggapan masing-masing terhadap keburukan (mudarat) yang terhasil daripada rokok. 
Ada sesetengah ulama berpendapat bahawa hukum merokok itu adalah haram. Mereka berpendapat bahawa segala yang membawa kepada kebinasaan wajib kepada muslim menghindarinya dan haram mengamalkannya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah iaitu :-

Maksudnya : “Tiada bahaya dan tiada membahayakan”.


Allah S.W.T juga berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 195 iaitu :

Maksud-Nya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.


Sebelum ini telah dijelaskan bahawa tabiat merokok itu sememangnya memberi kesan yang negatif terhadap fizikal dan mental manusia. Pada tahun 1964 Fakulti Kedoktoran Amerika telah mengeluarkan satu kajian setebal 387 halaman dan diterbitkan kandungannya di akhbar yang menyebut "Merokok memudaratkan kesihatan secara pasti, ia juga menyebut "rokok menjadi penyebab pelbagai penyakit membunuh". Allah S.W.T menyuruh kita agar merujuk kepada ahli dalam sesuatu ilmu sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Furqan dalam ayat 59.

Maksud-Nya : Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, Kemudian dia bersemayam di atas Arsy , (Dialah) yang Maha pemurah, Maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.

Justeru, pandangan pakar perubatan dalam hal ini tidak boleh diketepikan oleh para ulama dalam membuat sebarang fatwa. Selain itu juga, ada sesetengah ulama terdahulu yang menghukumkan merokok itu harus atau makruh. Pendapat ini boleh diuzurkan kerana pada itu ilmu kedoktoran belum lagi menyingkap bahaya-bahaya dan kesan-kesan merokok pada jiwa dan jasmani. Maka setelah dibongkar kesan dan bahaya merokok ini oleh pakar-pakar kesihatan, maka hukum merokok yang harus dan makruh ini ditolak dan menjadi merokok itu hukumnya adalah haram. 


Fatwa Kebangsaan


Ini pula pandangan Ustaz Zaharuddin:

Justeru, pada hemat dan kajian saya, hukum yang lebih tepat adalah Haram merokok kerana mudarat yang pelbagai dari sudut kesihatan tubuh sendiri, orang lain, dan baunya yang mengganggu orang lain. Malah kaedah Islam menyebut : "Ad-Darar Yudfa' Bi Qadaril Imkan" ; ertinya : "Kemudaratan hendaklah ditolak sedaya upaya dan kemampuan" (Al-Madkhal Al-Fiqhil ‘Am, Syeikh Mustafa Az-Zarqa, 2/992)
Cuma Syeikh Al-Qaradawi di dalam Fatawanya (Fatawa muasiroh, 1/667) menjelaskan hukumnya berkata ( dengan pindaan ) :-

a- Sekiranya seorang perokok cuba sedaya upaya memberhentikan tabiat rokoknya, bagaimanapun ia gagal, maka ia patut terus mencuba dan diberikan uzur setakat yang ia gagal. Perlulah ia menghalang dari menyebarkan tabiatnya kepada orang lain.

b- Walaupun ianya haram, tapi tidaklah haramnya besar seperti zina, mencuri dan lain-lain dosa besar. Setiap perkara haram ada tahapnya di sisi Shariah, ada yang dikira dosa besar dan ada yang kecil. Dosa hasil rokok bolehlah di katakan termasuk dalam dosa kecil. Bagaimanapun perlu diingat, Ibn Abbas r.a menegaskan bahawa dosa kecil pasti menjadi besar apabila berterusan atau kesannya benar-benar memudaratkan. Kesimpulan Al-Qaradawi, rokok adalah haram secara pasti bagi yang belum merokok, dan makruh bagi seisap yang telah terjebak sehingga sukar untuk keluar darinya. Apa yang pasti, segala jenis usaha bagi memberhentikan aktiviti buruk ini mesti dicari segera. Wallahu a'lam.
Zaharuddin Abd Rahman
22 Januari 2007 Jom cuba dapatkan Panduan Berhenti Merokok Dalam Masa 3 Minggu ini..mana tahu boleh berhenti merokok..InsyaAllah..Hendak seribu daya tak hendak seribu dalih..
 

  

No comments:

Post a Comment